Arkiv: Kommunalstämmans i Igelösa och Odarslöv arkiv

Grunduppgifter

Kommunalstämmans i Igelösa och Odarslöv arkiv
1
1863 - 1951
0
4

Placering

Arkivcentrum Syd, vagn L11:1
Arkivcentrum Syd, vagn L11:1

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar