Arkiv: Styrelsens för Lunds kommunala tvättinrättning arkiv

Grunduppgifter

Styrelsens för Lunds kommunala tvättinrättning arkiv
1
1949 - 1976
10
1

Placering

Arkivcentrum Syd
Arkivcentrum Syd

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar