Arkivträd
Arkiv: Hälsovårdsnämndens i Lund arkiv

Grunduppgifter

Hälsovårdsnämndens i Lund arkiv
1
1848 - 1970
2500
466

Placering

Arkivcentrum Syd
Arkivcentrum Syd

Sekretess

Länkar

Det finns inga länkar