Sökning kan ske på tre sätt och så här kan du söka:

Visa alla arkivbildare
Hela arkivförteckningsdatabasen listas alfabetiskt för systematisk genomsökning. Enkel sökning
Sök med upp till tre olika sökord. Om du vill ha uppgifter om till exempel fattigvården i Dalby skriver du in "fattigvård" och "Dalby". Tryck Sök.
Samtliga arkiv som innehåller fattigvårdshandlingar från Dalby listas nu. Markera den arkivbildare du är intresserad av
I strukturen i vänstra delen av den sida som visas nu, kan du markera en serierubrik för att se de volymer som ingår i denna serie
Avancerad sökning
Tre sökmöjligheter: Arkivbildare, Historik och Volym
Arkivbildare: Se enkel sökning. Historik: Fritextsökning. Volym: Sök på olika volymtyper, till exempel protokoll eller betygskataloger.

test 2019.04.11

För mer information kontakta arkivarie Matthias Lindgren, telefon 046-359 59 46 matthias.lindgren@lund.se eller arkivarie Magnus Nilsson, telefon 046-359 38 93 magnus.nilsson@lund.se

Stadsarkivet Lunds kommun
   |  Visa alla arkivbildare  |  Enkel sökning  |  Avancerad sökning  |  Hjälp  |  Om Visual Arkiv Internet  

Alla arkivbildare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TypDepåArkivbildareSerieVolymHandling
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Arbetslöshetskommittén   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Barnavårdsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Fattigvårdsstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Folk- och skolbiblioteksstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Folkskolan/Skolrådet/Folkskolestyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommittéarkiv   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommunalfullmäktige   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommunalnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommunalstämman   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kristidsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Nykterhetsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Pensionsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Överförmyndaren   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Arbetslöshetskommittén   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Barnavårdsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Biblioteksstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Brandstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Byggnadsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Direktionen för Dalby m fl socknars kommunalförbund   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Familjebidragsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Fattigvårdsstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Folkskolans/Skolrådet/Skolstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Fortsättningsskolan   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Hemhjälpsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Hälsovårdsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kommunalfullmäktige   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kommunalnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kommunalstämman   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kristidsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Nykterhetsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Pensionsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Skolbiblioteksstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Övriga arkivbildare   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Byggnadsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Hälsovårdsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Municipalfullmäktige   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Municipalnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Municipalstämman   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Barnavårdsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Bostadsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Brandstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Byggnadsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Dalby polisförbund   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Folkbiblioteksstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Hyresnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Hälsovårdsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommittéarkiv   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommunalfullmäktige/ kommunfullmäktige   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommunalnämnden/ kommunstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommunalstämman   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Nykterhetsnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Skolstyrelsen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Socialnämnden/sociala centralnämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Stiftelsen Dalbybostäder m.fl.   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Styrelsen för Dalby elevhem för simundervisning   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Tekniska nämnden   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Valberedningen   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Vattenföreningen Klockaren   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Överförmyndaren   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Aktiebolaget för trädgårds- och parkanläggning i Lund, Parkbolaget   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. B A Lindgrens fotosamling   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Bo 54-utställningen i Lund   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. DIK-föreningen i Lunds kommun   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Fadderortsföreningen i Lund   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Fruntimmersföreningen i Lund   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Lunds Idrottsplats   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Lunds Ungdoms- och Hemgård   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Norden i Kävlinge   
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Norden i Lund   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...