Sökning kan ske på tre sätt och så här kan du söka:

Visa alla arkivbildare
Hela arkivförteckningsdatabasen listas alfabetiskt för systematisk genomsökning. Enkel sökning
Sök med upp till tre olika sökord. Om du vill ha uppgifter om till exempel fattigvården i Dalby skriver du in "fattigvård" och "Dalby". Tryck Sök.
Samtliga arkiv som innehåller fattigvårdshandlingar från Dalby listas nu. Markera den arkivbildare du är intresserad av
I strukturen i vänstra delen av den sida som visas nu, kan du markera en serierubrik för att se de volymer som ingår i denna serie
Avancerad sökning
Tre sökmöjligheter: Arkivbildare, Historik och Volym
Arkivbildare: Se enkel sökning. Historik: Fritextsökning. Volym: Sök på olika volymtyper, till exempel protokoll eller betygskataloger.

För mer information kontakta Kommunarkivarie Matthias Lindgren, telefon 046-359 59 46

Stadsarkivet Lunds kommun
   |  Visa alla arkivbildare  |  Enkel sökning  |  Avancerad sökning  |  Hjälp  |  Om Visual Arkiv Internet  

Alla arkivbildare
Antal träffar: 778
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TypDepåArkivbildareSerieVolym
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Arbetslöshetskommittén  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Barnavårdsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Fattigvårdsstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Folk- och skolbiblioteksstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Folkskolan/Skolrådet/Folkskolestyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommittéarkiv  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommunalfullmäktige  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommunalnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kommunalstämman  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Kristidsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Nykterhetsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Pensionsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydBonderups kommun. Överförmyndaren  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Arbetslöshetskommittén  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Barnavårdsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Biblioteksstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Brandstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Byggnadsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Direktionen för Dalby m fl socknars kommunalförbund  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Familjebidragsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Fattigvårdsstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Folkskolans/Skolrådet/Skolstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Fortsättningsskolan  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Hemhjälpsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Hälsovårdsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kommunalfullmäktige  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kommunalnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kommunalstämman  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Kristidsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Nykterhetsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Pensionsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Skolbiblioteksstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby kommun. Övriga arkivbildare  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Byggnadsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Hälsovårdsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Municipalfullmäktige  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Municipalnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby municipalsamhälle. Municipalstämman  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Barnavårdsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Bostadsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Brandstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Byggnadsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Dalby polisförbund  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Folkbiblioteksstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Hyresnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Hälsovårdsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommittéarkiv  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommunalfullmäktige/ kommunfullmäktige  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommunalnämnden/ kommunstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Kommunalstämman  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Nykterhetsnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Skolstyrelsen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Socialnämnden/sociala centralnämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Stiftelsen Dalbybostäder m.fl.  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Styrelsen för Dalby elevhem för simundervisning  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Tekniska nämnden  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Valberedningen  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Vattenföreningen Klockaren  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydDalby storkommun. Överförmyndaren  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Aktiebolaget för trädgårds- och parkanläggning i Lund, Parkbolaget  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. B A Lindgrens fotosamling  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Bo 54-utställningen i Lund  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. DIK-föreningen i Lunds kommun  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Fadderortsföreningen i Lund  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Fruntimmersföreningen i Lund  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Lunds Idrottsplats  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Lunds Ungdoms- och Hemgård  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Norden i Kävlinge  
ArkivbildareLunds stadsarkiv Arkivcentrum SydEnskilt arkiv. Föreningen Norden i Lund  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...