Sökning kan ske på tre sätt och så här kan du söka:

Visa alla arkivbildare
Hela arkivförteckningsdatabasen listas alfabetiskt för systematisk genomsökning. Enkel sökning
Sök med upp till tre olika sökord. Om du vill ha uppgifter om till exempel fattigvården i Dalby skriver du in "fattigvård" och "Dalby". Tryck Sök.
Samtliga arkiv som innehåller fattigvårdshandlingar från Dalby listas nu. Markera den arkivbildare du är intresserad av
I strukturen i vänstra delen av den sida som visas nu, kan du markera en serierubrik för att se de volymer som ingår i denna serie
Avancerad sökning
Tre sökmöjligheter: Arkivbildare, Historik och Volym
Arkivbildare: Se enkel sökning. Historik: Fritextsökning. Volym: Sök på olika volymtyper, till exempel protokoll eller betygskataloger.

test 2019.04.11

För mer information kontakta arkivarie Matthias Lindgren, telefon 046-359 59 46 matthias.lindgren@lund.se eller arkivarie Magnus Nilsson, telefon 046-359 38 93 magnus.nilsson@lund.se

Stadsarkivet Lunds kommun
   |  Visa alla arkivbildare  |  Enkel sökning  |  Avancerad sökning  |  Hjälp  |  Om Visual Arkiv Internet  

Enkel sökning
 och  och  

Visa max träffar.